Aliances

– Gendiag facilita la transferència tecnològica de noves idees que puguin significar un avenç en la prevenció, en el diagnòstic i en el tractament personalitzat de malalties d’alt impacte sanitari.

– L’esquema de treball de Gendiag promou acords amb els investigadors que garanteixin a la vegada, la seva vinculació al projecte i una participació en els resultats comercials de la seva idea convertida en producte.

– Quan un projecte és presentat a Gendiag, és avaluat en profunditat atenent a la seva tipologia: eines de diagnòstic, noves dianes, nous medicaments per a l’ ús en humans. Si el projecte es considera viable, Gendiag forma un equip de treball interdisciplinari responsable del seu desenvolupament i al que s’incorpora l’investigador que ho ha proposat.

– Ens interessa el seu projecte amb base científica, per a convertir-lo en una realitat d’aplicació sanitària. Contacteu-nos

– Gendiag posa el seu equip al servei de les empreses farmacèutiques per a desenvolupar projectes d’eines de diagnòstic.

– Desitgem establir acords i/o aliances per a col·laborar en el desenvolupament i explotació comercial de productes a nivell mundial. Contacteu-nos