LA NOSTRA FILOSOFIA

Entenem que el diagnòstic genètic expandeix el concepte convencional de diagnòstic, ja que permetrà:

– Establir la predisposició a patir una malaltia

– Realitzar una detecció precoç de la malaltia

– Confirmar el diagnòstic i enriquir-lo

– Predir en cada pacient el pronòstic i evolució de la malaltia

– Establir el tractament més idoni (més eficaç i amb menys efectes adversos)

Tenim cura de les aliances amb investigadors, institucions de recerca, empreses biotecnològiques i/o empreses farmacèutiques perquè siguin satisfactòries per a ambdues parts alhora que reeixides. Són aliances win to win.

Posem al servei de l’investigador el nostre equip interdisciplinari, facilitem que l’investigador segueixi fent recerca i no hagi de dedicar el seu temps a generar una spin-off per a desenvolupar el seu projecte.

“Apreciem el valor dels investigadors …
…contribuïm a la salut de les persones.”