MISSIÓ-VISIÓ

Gendiag transforma les oportunitats de projectes biotecnològics innovadors, sorgits de l’àmbit acadèmic i de petites companyies biotecnològiques, en productes i serveis que facilitin al professional sanitari les mesures de prevenció, diagnòstic, pronòstic i resposta a fàrmacs que incideixin en una millora dels objectius terapèutics del tractament i de la qualitat de vida en pacients amb patologies d’alt impacte sanitari.

Gendiag planteja el desenvolupaments i la comercialització dels seus productes en un mercat global.

Gendiag transferirà el seu coneixement a companyies del sector sanitari  per a la millora de la eficiència mitjançant l’aplicació d’elements de gestió comercial, financera i de recerca i desenvolupament.

Gendiag participarà en les plataformes de recerca, desenvolupament i innovació de nous productes i serveis amb altres companyies del sector químic-farmacèutic i biotecnològic.

“Creiem en la prevenció …
…contribuïm a la salut de les persones”