News

THROMBO INCODE EN EL FOROS DE DEBAT

By: | Tags: | Comments: 0 | March 19th, 2013

Thrombo inCode s’ha presentat a la Jornada  organitzada per Asebio  “Noves Tecnologies basades en biomarcadors per hematologia”

Madrid, 19 de març de 2013

S’ha celebrat el Foro de Debat organitzat per Asebio (Associació Espanyola de Bioempreses) com una oportunitat per a la col·laboració entre el sector biotecnològic i el Sistema Nacional de Salut. En aquest entorn, el Dr. Eduardo Salas, director científic de Gendiag, ha presentat el seu desenvolupament Thrombo inCode, producte de diagnòstic que detecta els 12 factors de risc genètic associats a tromboembolisme i que millora la estratègia preventiva en pacients i familiars amb risc a patir esdeveniments tromboembòlics.

L’acte va tenir lloc a la Fundació Jiménez Díaz, de Madrid, amb una nodrida assistència tant de personalitats de la Administració com especialistes mèdics en aquest camp i empreses del sector.