Contacte

Contactar amb Gendiag

Conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1.999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a les persones que emplenin aquest formulari, que les dades que s’hi introdueixin formaran part d’un fitxer informàtic la titularitat del qual és de Gendiag, S.L. Gendiag, S.L., us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix que en cap cas seran cedides a terceres empreses alienes. En qualsevol moment, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’oposició, dirigint-vos a la nostra adreça de correu electrònic: info@gendiag.com

Joan XXIII, 10
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona,  Spain
TEL.+34 935 093 233
FAX. +34 935 093 295
Mail: info@gendiag.com