Avís legal

AVÍS LEGAL

1) Dades identificatives de GENDIAG, S.L.

GENDIAG, S.L.

C.I.F. – B-63.954.432.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37.886, Foli 126, Fulla n º B-316.823.

Correu electrònic: info@gendiag.com

2) Advertència legal, limitació de responsabilitat i política d’enllaços.

L’usuari que accedeixi a aquesta pàgina Web, s’obliga a utilitzar-la de conformitat amb les lleis i els usos aplicables i respondrà, davant GENDIAG, S.L. i/o tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

GENDIAG, S.L. adverteix que els materials i informacions continguts en aquesta pàgina web s’han inclòs únicament amb finalitats informatives, per la qual cosa en cap cas s’han d’utilitzar  per a altres finalitats. GENDIAG, S.L., no assumirà responsabilitats, en cap cas, pels danys i perjudicis que l’ús d’aquesta informació pogués ocasionar.

Els continguts d’aquesta pàgina Web poden no reflectir la informació més recent dels serveis, activitats i productes de GENDIAG, S.L., i es podran modificar-se sense previ avís. Així mateix, GENDIAG, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions en els referits continguts, ni assumeix l’obligació de verificar-los.

Aquesta pàgina web conté enllaços a altres pàgines web de tercers, sobre els quals GENDIAG, S.L., no exerceix cap tipus de control. GENDIAG, S.L. no respon dels continguts d’aquestes pàgines web. Aquest accés a les pàgines web de tercers no implica que GENDIAG, S.L. recomani o aprovi els seus continguts.

GENDIAG, S.L., tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que es poguessin ocasionar als usuaris per l’accés als continguts d’aquesta pàgina web o les de tercers, ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o en els fitxers dels usuaris.

3) Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, dissenys, gràfics, dibuixos, logotips, imatges i codis font continguts en la present pàgina web, són titularitat exclusiva de GENDIAG, S.L. i/o del Grup Gendiag, tal i com aquest terme es defineix al següent paràgraf 4).

L’accés als continguts de la present pàgina Web, o el seu ús, per part dels usuaris, no es considerarà com l’atorgament de llicència d’ús o dret sobre els mateixos.

La reproducció, còpia, distribució, modificació i/o qualsevol altra activitat que es pogués realitzar amb els continguts d’aquesta pàgina Web, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, queden estrictament prohibits sense la prèvia autorització expressa de GENDIAG, S.L. o dels seus legítims autors.

Els usuaris s’abstindran, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal•lats en la present pàgina Web.

4) Política de tractament de dades de caràcter personal.

• Dret d’informació.

De conformitat a l’establert en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), GENDIAG, S.L., informa els usuaris de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal, titularitat i responsabilitat de GENDIAG, S.L., inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és poder realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris que contactin mitjançant el correu electrònic, o qualsevol altre mitjà, ofert per aquesta pàgina web.

• Consentiment de l’usuari.

L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, o mitjançant qualsevol altre mitjà proporcionat per la present pàgina Web, suposa el consentiment de l’usuari remitent al tractament automatitzat de les referides dades. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a GENDIAG, S.L. són certes i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació de les mateixes.

El subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que GENDIAG, S.L. pugui mantenir i gestionar correctament les seves relacions amb els usuaris.

Així mateix, els usuaris consenteixen que les seves dades personals quedin integrades en els fitxers de les societats (i) participades per Gendiag, S.L. o (ii) que formen part del mateix grup de societats, (en endavant referides ambdues categories com “Grup Gendiag”) amb l’objecte de poder mantenir informats de les novetats i serveis relacionats amb el Grup Gendiag. GENDIAG, S.L. li assegura que mantindrà la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix que en cap cas seran cedides a terceres empreses alienes al Grup Gendiag sense el seu consentiment.

• Drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

Els usuaris podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la LOPD, dirigint-se directament a l’adreça de correu electrònic: info@gendiag.com

• Informació sobre cookies.

La pàgina d’entrada disposa de cookies que permeten al nostre sistema enregistrar als usuaris quan visiten aquesta pàgina Web. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del disc dur, dades de caràcter personal dels usuaris, ni els arxius cookie creats per terceres parts. Les cookies utilitzades no són nocives i serveixen per millorar la navegació de l’usuari per la pàgina Web. Si l’usuari ho desitja, pot denegar tot tipus de cookies des de l’opció de menú corresponent del seu propi navegador.

GENDIAG, S.L. no utilitza spaming i només tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant l’ús dels mitjans de comunicació oferts per aquesta pàgina web o per missatges de correu electrònic.

• Seguretat.

GENDIAG, S.L. manté els nivells de seguretat de protecció de les dades dels usuaris conforme al Reial decret 1720/2007, de 13 de desembre, de desenvolupament de la LOPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i sostracció de les dades que els usuaris facilitin a través d’aquesta pàgina web. No obstant això, convé recordar que per la seva pròpia naturalesa d’espai electrònic públic, l’accés a Internet està subjecte a riscos totalment fora del control de GENDIAG, SL

5) Llei Aplicable i jurisdicció.

La resolució de qualsevol conflicte sorgit en relació a l’aplicació, interpretació o execució del present avís legal i / o relacionada amb els continguts d’aquesta pàgina web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.